Straffen of belonen?

Belonen of straffen? Hoe zie jij dat? Als gezinscoach krijg ik die vraag vaak. We zijn er allemaal min of meer mee opgegroeid: als je je goed gedraagt wordt je beloond, zo niet dan is er straf. Maar veel ouders vragen zich af of dit systeem nog wel zo goed werkt bij de kinderen van vandaag. En eerlijk gezegd vind ik dat een goede ontwikkeling, want persoonlijk heeft het niet mijn voorkeur om kinderen van buitenaf te motiveren. Toch zijn er ook wel situaties waarin het wel nodig is. Maar dat is alleen een tijdelijke oplossing.

Innerlijke motivatie

Als je de keus hebt, wil je als ouder liever geen politieagent spelen, toch? De hele dag achter je kind aanzitten omdat je wilt dat het dit doet en dat niet doet, is hopeloos vermoeiend. Hoe breng je je kind op het punt dat het van binnenuit gemotiveerd kan worden om rekening te houden met jou en een ander? Of is dat nou juist het punt? Is het juist om dat altijd van een kind te verlangen?

Innerlijke motivatie is als volgt beschreven: de neiging tot het leveren van inspanningen, die voortkomt uit de verwachting zelf genoegen te zullen beleven aan (een kick te krijgen van) het werken aan en het voltooien van een product of project. Dus met andere woorden, als iemand het als prettig ervaart om iets op een bepaalde manier te doen, dan zal dat de voorkeur hebben!

Keuze en karaktervorming

Deze vraag is voor mij belangrijk: Wat is er nodig om een kind te helpen om uit zichzelf verstandige en morele keuzes te leren maken? Duidelijk is geworden dat het (uiteindelijk) een prettige ervaring of gevoel moet geven. Belonen en straffen lijkt daar misschien wel op, maar bereikt niet hetzelfde doel, want als je de beloning of straf weghaalt, is de motivatie ook weg. En ik zie ook steeds meer dat kinderen soms liever kiezen voor de straf, dan voor de beloning, omdat hun innerlijke motivatie iets wél te doen groter is.

Uiteindelijk komt het er dus op neer dat wij als opvoeders de mogelijkheden creëren om te ervaren en te oefenen met de keuzes die er zijn. Liefde is nog altijd de grootste drijfveer voor mensen. In mijn opinie zijn alle handelingen die wij doen uit liefde of uit een gebrek aan liefde. En dat bepaalt ons karakter.

Ontwikkelen van karaktereigenschappen

De enige manier om je kind te helpen leren vanuit zichzelf te kiezen is door bewustwording van wie het is. Ieder mens heeft mogelijkheden om karaktereigenschappen te ontwikkelen zoals moed, geduld, acceptatie, behulpzaamheid, zorgzaamheid, assertiviteit, tact en noem maar op. En in mijn opinie zijn de bewuste karaktereigenschappen de bouwstenen van een kind waarop hij/zij plezier kan ervaren in wat hij doet of wil gaan doen. De mogelijkheid en uitdaging om die karaktereigenschappen aan het licht te brengen zijn ten eerste de taak van de ouders, maar worden daarna ook zeker een voldoening gevende taak voor het kind zelf.

Oplossing

Voor mij blijft er een opvoedmethode met kop en schouders bovenuit stijgen en dat zijn de 5 strategieën van het Deugdenproject. Waarmee ik 10 jaar geleden in aanraking kwam en sindsdien veel mee heb gewerkt. Ik bied online 5 lesbrieven aan die deze strategieën behandelen  en met mijn begeleiding zal je die eenvoudig kunnen toepassen in je eigen situatie en gezin.

Ik weet zeker dat als kinderen opgroeien met erkenning en aanmoediging voor hun karaktereigenschappen doordat deze gezien en genoemd worden en als crisissituaties worden gezien als leermomenten en mogelijkheden tot groei en herstel, als er duidelijke grenzen worden aangegeven vanuit de karaktereigenschappen die daarvoor nodig zijn, zij met veel meer eigenwaarde en liefde voor zichzelf kunnen kiezen voor wat goed en liefdevol voelt.

Dus niet meer straffen en belonen? Mag alles dan gewoon maar? Zeker niet! Alle dingen die we doen hebben een logisch gevolg en consequenties. Door dat te leren wordt je van binnen gemotiveerd om te kiezen voor wat goed voelt. In de lesbrieven komt dat heel duidelijk naar voren.

Emoties

Emoties hebben ook nog een belangrijke rol in hoe wij kiezen. In de lesmodules wordt ook een manier geleerd om beter en dieper te luisteren naar je kind (jezelf en de ander) zodat je de oplossing niet hoeft aan te reiken, maar helpt begeleiden dit zelf te vinden. Ook kunnen Essentiële olien hierin goed ondersteunen!

Kinderen opvoeden is heel bijzonder, maar ook een grote verantwoordelijkheid, je staat er niet alleen voor! Haal het beste uit jezelf en je kinderen! Schrijf je in voor de online opvoedcursus. Info@goudenhorizon.nl

Deugden zijn kwaliteiten of eigenschappen die wij kunnen (h)erkennen in elkaar, waardoor ons karakter en innerlijke motivatie kan worden gevormd. Hierover vertel ik meer in de lesbrieven.

Als kinderen nog klein zijn kan je als ouders ideeën aandragen, maar je zult versteld staan hoe jong kinderen zelf de oplossingen komen aandragen!