Transformatie en groei – jezelf leren kennen

Transformatie is een ander woord voor veranderen. In spirituele zin heeft transformatie een diepere betekenis. Transformatie betekent voor mij een structurele verandering van je denkprocessen en verhoging van je bewustzijn. Mooie materie voor een coach en therapeut en dus noem ik mijn consulten dan ook transformatieconsulten! Deze tijd en persoonlijke aandacht voor jouw processen, ondersteunen je bij het doorbreken van beperkende patronen. En helpen je bewust te worden van jouw eigen transformatiekracht.

De komende weken wil ik graag meer vertellen in mijn blogs, over jouw transformatieproces, in de zin van je bewustzijn verhogen. In deze tijd is het denk ik van groot belang om je staande te kunnen houden in een wereld van tegenstellingen en een wereld die mijn inziens op zijn kop staat!

Dit blog gaat over jezelf leren kennen

We hebben allemaal een beeld van wie we zijn, maar wie ben je nu echt? Wat anderen van je vinden, is niet wie je BENT. De ander kan wel een goede spiegel voorhouden, alleen raken we daar nogal eens door van slag. Dit komt omdat we vaak de vertaalslag niet kunnen maken. Want wat een ander vindt, is niet belangrijk, maar wat jij van jezelf vindt WEL! En dit spiegelen anderen mensen vaak terug. Jouw gedachten bepalen uiteindelijk je gedrag.

Is dat dan wie je bent? Nee, bij lange na niet.

De eerste stap tot zelfkennis: wie ben ik?

De eeuwenoude vraag, wie ben ik, waar kom ik vandaan en waar ga ik naar toe is een belangrijk gegeven. Want is dat al duidelijk voor je? Is jouw aanwezigheid hier op aarde toeval? Of voel je dat je een missie en doel hebt hier. Iets wat jij alleen met jouw unieke potenieel kunt neerzetten? Iets wat nodig is voor het geheel. En bijdraagt aan eenheid en meer liefde.

Ik vind het interessant om eeuwenoude tradities, hoge culturen en zienswijzen te bestuderen. Zoals bijvoorbeeld die van Egypte, India, Griekenland, China en Japan. Maar ook van de Aboriginals, de Maya’s en het Christendom. Het mooie is dat het spiritueel altijd weer op hetzelfde neerkomt. We worden geleid door een Hogere macht die ons de kans geeft/geven om hier op aarde te groeien en te leren.

Er van uitgaan dat we onsterfelijke wezens zijn die hier een sterfelijke ervaring hebben, kan een antwoord op de vraag wie we zijn. We hebben niet echt zicht op waar we precies vandaan komen of hoe het hierna zal zijn, maar dat je onsterfelijk bent, in welke vorm dan ook, is wel een belangrijk gegeven. Waarom? Omdat jouw aanwezigheid hier op aarde er dus toe doet! Je bent er niet zo maar.

Maar ook al zie je dit anders. Alles wat jij doet of niet doet, heeft gevolgen! Niet alleen voor jezelf en anderen in dit leven, maar zelfs in een volgend leven. (Of dat nu in het leven van je kinderen is of in anderen die jij hebt beïnvloed of daadwerkelijk ook in een eigen (vervolg)leven.) Dit is belangrijk om te beseffen, want dat geeft jouw ook een bepaalde macht om dingen te veranderen in je eigen invloedssfeer.

En zelfs als je dat nu allemaal nog niet zo weet of anders ziet, dan nog…
Jij bent absoluut in staat jouw leven een eigen draai te geven. Omstandigheden kan je niet altijd veranderen, maar hoe jij er mee omgaat wel! En dat heeft veel gevolgen voor jezelf en anderen!

Dus wie ben jij? Een kracht tot verandering!

Dualiteit van deze wereld is ook in jezelf

Wat je óók bent is: veelzijdig en dualistisch, zoals alles in deze wereld. Yin en Yang, positief en negatief, zwart en wit, dag en nacht, geest en materie, armoede en rijkdom, warm en koud. We hebben er vaak een oordeel over: goed en slecht. Maar het één bestaat niet zonder het ander. Je zou kunnen zeggen dat als er geen dualiteit is, je niet kunt kiezen! Dus jij kunt bewust kiezen voor een kant en deze onderzoeken en daardoor leren wat de gevolgen zijn. Waar jij voor kiest, bepaalt ook wie je bent!

Je bent dus een wezen dat kan kiezen! Dat is uniek aan ons mens-zijn. Keuzes hebben altijd gevolgen. Ik houd van de uitspraak van een wijze opa in Spiderman: “Remember, with great power, comes great responsibility!”

Transformatie, en dus het verhogen van je bewustzijn, gaat gepaard met de kennis wie jij bent en waar je voor kiest. Maar ook dat je verantwoordelijkheid neemt voor jouw gedrag en keuzes. Veel mensen zijn daar nog niet bereid toe dit te doen. Slachtoffergedrag, ‘anderen’ de schuld geven van de situatie waar jij in zit, is daar het gevolg van. Dit houdt veel mensen in gevangenschap. Het idee dat je niet de macht hebt om te veranderen… maar niets is minder waar! Die macht zit in mij en jou en iedereen. Als je bewust wordt wie je werkelijk bent, dan kan je kiezen voor vrijheid!

Jij bent onmetelijk krachtig en tot grote dingen in staat! Waar kies je voor?

Transformatie met Ginger

Tot slot wil ik graag de eigenschappen benoemen in Gemberwortel. Elk levend wezen heeft een missie en een doel en eigenschappen om dit te verwezenlijken. Dit is niet alleen voorbehouden aan mensen, ik zie dit ook heel duidelijk in planten en dieren en zelfs in edelstenen die mineralen bevatten die dit nog steeds belichamen. Het mooie is dat deze eigenschappen resoneren met die van ons zelf. We komen uiteindelijk van dezelfde Bron.

“Ginger (gember) heeft een heel krachtige motiverende energie die je helpt inzien dat niets jou in de weg staat, dan alleen jezelf. Met zijn eigenschap doelgerichtheid, zal deze olie je helpen om meer volledig aanwezig te zijn en jouw aandeel in het leven te geven. Het leert je in te zien dat om een succesvol leven te hebben, je daar volledig voor moet willen gaan! Als je verantwoordelijkheid leert nemen voor je eigen leven, zal je ook de consequenties aanvaarden en anderen nooit de schuld te geven van jouw omstandigheden.”
– uit de e-cursus: Heling en emotionele balans met Essentiële oliën.

Transformatie tip: Om de transformerende werking van een essentiële olie te ervaren, kan je deze het beste ruiken! De geurmoleculen hebben een specifiek effect op je limbisch systeem, (emotioneel verwerkingssysteem) waardoor je bewuster beslissingen kunt maken, omdat je emoties niet in de weg zitten. Die kunnen bepaalde inzichten en eigenschappen blokkeren.

Deze affirmatie kan dit bekrachtigen: ‘Ik sta achter mijn keuzes en accepteer de consequenties.’

Meer lezen over Ginger en Essentiële oliën? Kijk bij Blogs!

Ik heb inmiddels veel geschreven over de emotionele werking van essentiële oliën en hun rol in de dieper betekenis van transformatie. Mijn e-cursussen gaan daar ook over! En het is echt een passie van me om duidelijkheid te scheppen met kennis en een manier om die kennis ook daadwerkelijk toe te passen. Ervaar nu hoe de oliën jouw leven kunnen verrrijken en je denkprocessen kunt veranderen. Je kunt negatieve patronen doorbreken en gelukkiger leven!
Vraag de eerste e-les aan van Module 1: onzekerheid versus zelfvertrouwen