Vertrouwen hebben in jezelf en je kind als basis

Als we ziek zijn gaan we naar een dokter of therapeut. We gaan er van uit dat zij ons kunnen helpen om weer beter te worden, anders zou een consult geen zin hebben. Vertrouwen is de basis voor elke relatie en dus ook erg belangrijk in de opvoeding. Zonder vertrouwen is er geen veilig gevoel en dat is een essentiële basisbehoefte.

Onzekerheid versus vertrouwen

‘Vertrouwen betekent weten dat je op iets of iemand kunt rekenen. Als je op jezelf vertrouwt, ga je ervan uit dat je iets goeds kunt.’ (Bron: deugdenkaart voor kinderen) Vertrouwen is dus een erg prettig gevoel en toch ervaren we dit niet altijd. Ik was laatst bij een vriendin. Mijn oog viel op een klein boekje van James Redfield. Dat was een tijd geleden! Hij heeft ook ‘de Celestijnse belofte’ geschreven en ook al was dat boek niet echt een literair meesterwerk, de inzichten die hij deelde, heb ik altijd interessant en waardevol gevonden. Ik sloeg het boekje open op het 4e inzicht: de strijd om de macht. “Een grote bijdrage die door de hedendaagse psychologen (Carl Jung, Otto Rank, Eric Newman en Eric Berne) werd geleverd, bestond eruit dat ze aantoonden dat mensen geneigd zijn zich te laten drijven door diepe onzekerheid. We voelen ons alleen en zoeken de zekerheid die we ontlenen aan het bevestigd worden door anderen.” Deze bevestiging en zekerheid is mijn inziens maar een surrogaat, maar toch doen we ons best om ‘gezien’ en ‘gehoord’ te worden. Ja, ik ook! Iedereen heeft daar zo zijn eigen ‘systeem’ voor. Uiteindelijk zal ons vertrouwen in onszelf niet méér worden door deze bevestiging, omdat het een externe factor is. We zullen vertrouwen toe moeten laten als interne motivatie.

Het is belangrijk om te weten dat de opinie van anderen ons alleen vertelt hoe een ander ons ziet en ervaart. Dat kan wel een mooie spiegel zijn en is leerzaam om naar te kijken, maar ik denk ook dat die veelal gekleurd is door hoe iemand over zichzelf denkt en de wereld ervaart. Vergelijkingen en meningen van anderen zijn zeker interessant, maar daar kan je jouw eigenwaarde niet aan ophangen. Toch zijn we hier wel veel mee bezig, is mijn ervaring, en veelal is dit gegrond in de opvoeding en jeugd. We maken ons zorgen of we iets wel goed genoeg hebben gedaan of gezegd, of zijn bang dat een ander ons niet goed begrijpt of ons verkeerd beoordeeld. Dit heeft dus ook te maken met pijnlijke ervaringen uit het verleden en daar probeert ons lichaam (het limbisch systeem) ons voor te behoeden. Echter angst is zelden reëel en ervaringen van nu zijn ook anders dan in het verleden. Alleen ons brein weet dat niet. Daarom ben ik een grote fan van essentiële oliën, want die kan dat gedeelte in ons brein helpen om meer open te staan voor andere mogelijkheden, door het positief te beïnvloeden, zonder het te onderdrukken, zoals veel medicijnen wel doen. (anti-depressiemiddelen en middelen tegen ADHD etc) Er zijn bijzondere samengestelde oliën die speciaal op het gemoed werkzaam zijn en o.a. gevoelens van onzekerheid, weinig motivatie, onrust, depressie kunnen verminderen. Vraag mij ernaar!

Aanmoedigen en eigenschappen benoemen

Aanmoediging van anderen is wel wenselijk. Familie en vrienden kunnen je aanmoedigen in je vertrouwen, door je te helpen herinneren dat je vertrouwen wel al eerder succesvol hebt toegepast. Al was het maar in hele kleine dingen. Het is belangrijk om als ouders je kind te ankeren in deugden! BENOEM de eigenschappen zoals vertrouwen en zelfvertrouwen als je deze ziet. De beste formule om dit te doen is om bijvoorbeeld te zeggen: Ik ZIE je vertrouwen, nu je vol goede moed je veters zelf strikt (en het geeft niet als je daar nu nog wat hulp bij nodig hebt!) Dus je noemt altijd de eigenschap met de situatie erbij! Deze herinneringen zijn belangrijk en als er aandacht op gevestigd wordt, zullen ze sterker worden! Dus ‘vier’ de successen i.p.v aandacht te leggen op wat er niet is of wat beter zou zijn. Niet meer spreken in termen van goed of niet goed, maar in het benoemen wat je ziet, eigenschappen, zonder kleuring of waarde oordeel. Dan zal onzekerheid zeker minder worden. Als je weet dat anderen er echt voor jou willen zijn, jou willen aanmoedigen en naar jou willen kijken zonder kleuring of agenda, (dus door eigenschappen te zien en te benoemen in situaties) zal zekerheid sterker worden!

Oplossingen vinden en zorgen loslaten

Als je vertrouwen leert hebben, weet je dat je lang niet altijd invloed hebt op hoe iets zal gaan. Maar dat je uiteindelijk wel een oplossing vindt. ‘Vertrouwen betekent vaak geduld hebben… (en) je zorgen loslaten.’ “Zorgen moet je doen”, zei mijn moeder altijd. En dus niet maken!

De deugden inspireren mij elke keer weer, hoe iets er WEL uit kan zien. Hoe ik de dagelijkse dingen in praktijk kan aanpakken en hoe ik mij dus kan richten op wat ik wil. Ik denk dat elke persoon en elk gezin dat bewust leeft of daar verlangen toe heeft, goede handvatten vindt in deze kaarten en deze methode. Als gezinscoach wil ik daar ook graag in begeleiden!

Bergamot, de essentiële olie voor het accepteren van jezelf

Tot slot wil ik graag nog een bijzondere essentiële olie noemen die je kunt gebruiken ter ondersteuning van zelfacceptatie. Aangezien vertrouwen daaraan vast zit. Als we een lage eigenwaarde ervaren en/of onszelf vaak negatief beoordelen, kan Bergamot de gestagneerde gevoelens en beperkende overtuigingen in ons zachtjes schoonmaken. Vaak worden gevoelens van ‘slecht of niet lief zijn’ of je ‘niet goed genoeg’ voelen gemaskeerd door geveinsde vrolijkheid. Het is ook niet makkelijk om je ware gedachten en gevoelens te uiten, zeker als je minder vertrouwen ervaart. Bergamot brengt beweging in je energie-systeem en geeft hoop. Daarom werkt Bergamot goed bij depressieve gedachten, ze worden vervangen door hoop en moed om jezelf te mogen zijn. Optimisme en zelfvertrouwen leiden tot zelfacceptatie. Bergamot helpt om het oordelen naar jezelf los te maken en meer van jezelf te houden. Mooi hè?

Je vraagt je misschien af hoe dit kan. Ons lichaam is in wezen een ‘natuurlijke chemische fabriek’ die d.m.v. hormonen en andere stoffen alles laten werken. Essentiële olie bestaat uit dezelfde natuurlijke chemische stoffen en dit sluit naadloos aan op onze systemen. (beter dan synthetische, dus in een lab gemaakte, stoffen) Ons lichaam is, net als de plant, veelal in staat om deze stoffen zelf aan te maken. Maar soms doen we dat niet, omdat de omstandigheden daar niet optimaal voor zijn. In dat geval kan een essentiële olie behulpzaam zijn. Ik wil je aanmoedigen om dit eens te proberen. Mijn ervaringen zijn bijzonder aangenaam en ik ben erg blij met deze olie! Misschien kan dit stukje je inspireren en hoop geven!

Bestellen

Neem even contact op voor korting of kijk in mijn webshop en op mijn facebookpagina!

Bronvermelding: Modern Essentials en Emotions and Essential Oils

Disclaimer: Als Natuurgeneeskundig therapeut werk ik complementair (aanvullend) en ondersteunend, dat houdt in dat het altijd raadzaam is een dokter te bezoeken voor de diagnose en behandeling van ziekten! De Essentiële olie en andere producten die ik hier noem zijn geen officiële geneesmiddelen en staan als zodanig ook niet geregistreerd.